Audi Reliqua para Banda

Compuesta en 1998
Estrenada por Banda Sinfónica de CCM, Mark Babbitt, director, 1999

Duración: 6 min.

Audio MP3

Este fragmento: Banda Sinfónica de CCM, Mark Babbitt, director

Instrumentación: picc – 2 fl – ob – fg – 2 cl – 2 saxo alto – saxo tenor – saxo barítono – 5 tpt -2 cor – 2 tbn – tuba – timbales – 3 perc